19

FÖNSTRET  MOT

KUNGSGATAN  NÄR

NORDISKA  KRISTALL

STÄLLDE  UT

FOTO      EWA  RUDLING