17

vas  V I V A !!!  Sveriges Glasmuseum Växjö foto Jörgen Lugwigsson